دهک  | dehak
بازار علوفه Archives | دهک | dehak
  • دلار ۴۲۰۰ تومانی تامین شده است
  • شعار سال: رضایی – معاون امور دام وزیر جهاد کشاورزی – اظهار کرد: وقتی که تغییری در سیاست‌گذاری‌ها مانند تغییر قیمت پایه ارز اتفاق می‌افتد، دوره‌گذار و انتقالی به وجود می‌آید که بدیهی است تنش‌هایی در بازار نهاده‌ها به وجود آید. مسلما دولت هم سیستم‌های جدیدی تعبیه می‌کند و مردم و کسانی که مصرف کننده عرضه […]