دهک  | dehak
بازارهای صادراتی چای Archives | دهک | dehak
  • ممنوعیت صادرات، بازارهای چای کشور را به باد می‌دهد
  • در خصوص ممنوعیت صادراتی ۶ قلم کالا که چای فله و بسته بندی نیز جزو آن بود، وزارت جهادکشاورزی و سازمان چای کشور به دنبال رفع این ممنوعیت هستند. شعارسال:در خصوص ممنوعیت صادراتی ۶ قلم کالا که چای فله و بسته بندی نیز جزو آن بود، وزارت جهادکشاورزی و سازمان چای کشور به دنبال رفع […]