دهک  | dehak
بازاررساني Archives | دهک | dehak
  • همه جانبه نگري لازمه توسعه بخش کشاورزي
  • پدر علم ترويج و توسعه روستايي گفت: توسعه بخش کشاورزي بايد مبتني بر همه جانبه نگري باشد. شعارسال: اسماعيل شهبازي در گفتگو با راديو اقتصاد افزود: فراموش نبايد کرد از زمان آغاز آموزش و ترويج کشاورزي در ايران که نزديک به يک قرن مي گذرد همواره براي افزايش توليد در مملکت فعاليت شده است. وي […]