دهک  | dehak
بارش های کشور Archives | دهک | dehak
  • آخرین وضعیت بارش‌های ایران +جدول‌
  • مقایسه میزان بارش‌های سال جاری و سال گذشته در مدت مشابه حکایت از کاهش ۶۳.۴میلی‌متری و ۲۷.۵درصدی بارش‌های کشور دارد. شعارسال:مقایسه میزان بارش‌های سال جاری و سال گذشته در مدت مشابه حکایت از کاهش ۶۳.۴میلی‌متری و ۲۷.۵درصدی بارش‌های کشور دارد. طبق آمار رسمی دفتر مطالعات پایه منابع آب شرکت مدیریت منابع آب ایران، از ابتدای […]
  • بارش‌های کشور ۳۰ درصد پایین‌تر از گذشته است
  • ارتفاع کل ریزش‌های جوی از اول مهرماه تا نهم تیرماه سال جاری بالغ بر ۱۶۶.۷ میلی‌متر است که این مقدار بارندگی نسبت به میانگین دوره مشابه درازمدت ۳۰ درصد و نسبت به دوره مشابه سال آبی گذشته ۲۶.۴ درصد کاهش را نشان می‌دهد. شعارسال: حجم بارش اول مهرماه تا نهم تیرماه سال جاری معادل ۲۷۴.۷۲۶ […]
  • کجای ایران حدود ۱ متر باران بارید؟
  • میزان بارش‌های ثبت‌شده از ابتدای سال آبی جاری تا عصر روز بیست‌وپنجم خرداد به ۱۶۶.۱ میلی‌متر رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته کاهشی ۲۶.۴درصدی داشته است. شعارسال: بر اساس آمار رسمی دفتر مطالعات پایه آب شرکت مدیریت منابع آب ایران، مجموع بارشهای کشور از ابتدای سال آبی جاری (ابتدای مهر ۹۶) تا […]
  • بارش های کشور از ۱۶۰ میلیمتر عبور کرد
  • میزان بارش‌های ثبت‌شده از ابتدای سال آبی جاری تا عصر روز سوم خرداد به ۱۶۰.۲ میلی‌متر رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته کاهشی ۲۸.۹ درصدی داشته است. شعارسال: بر اساس آمار رسمی دفتر مطالعات پایه آب شرکت مدیریت منابع آب ایران، مجموع بارشهای کشور از ابتدای سال آبی جاری (ابتدای مهر ۹۶) […]