دهک  | dehak
بارش مصنوعی Archives | دهک | dehak
  • بارورسازی ابرها بحران آب کشور را حل نمی‌کند
  • شعارسال: باروری ابرها (cloud seeding) نوعی رفتار هوشمندانه با ابر در جهت افزایش بارش است که معمولا از طریق پاشیدن یدور نقره (silver iodide) به داخل ابر و به منظور افزایش تعداد هسته‌های میعان یا تراکم (condensation nuclei) ابر انجام می‌شود. پاشیدن یخ خشک به داخل ابر نیز روش دیگری است که برای بارورسازی ابر […]