دهک  | dehak
بارش‌های تجمعی Archives | دهک | dehak
  • میزان بارش‌ها نصف شد
  • بر اساس آخرین آمار، میزان بارش‌های کشور در مقایسه با سال آبی گذشته ۴۸.۹ و نسبت به ۴۹ سال گذشته ۶۲.۸ درصد کاهش داشته است. شعارسال : آمار بارش‌های تجمعی از ابتدای سال آبی تاکنون بیانگر کاهش ۴۴ درصدی بارش‌ها در کل کشور است. در خصوص حوزه‌های اصلی نیز باید گفت که وضعیت بارش‌ها چندان […]