دهک  | dehak
بارش‌های برفی Archives | دهک | dehak
  • وضعیت نگران کننده ذخایر برفی در کشور
  • شعار سال: آمار منتشره از سوی شرکت مدیریت منابع آب ایران نشان می‌دهد، سطح پوشش برف کشور تا تاریخ نهم فروردین ماه امسال معادل ۲۵ هزار و ۷۰۰ کیلومترمربع بوده که این میزان در مدت مشابه سال گذشته ۹۸ هزارو ۲۴ کیلومتر گزارش شده بود که حاکی از کاهش ۷۴ درصدی سطح پوشش برف بوده است. […]