دهک  | dehak
استارتاپ ایرانی علیرضا دلیری محصولات کشاورزی محمود حجتی وزارت جهاد کشاورزی Archives | دهک | dehak
  • دلالی نهفته در زنجیره تولید تا مصرف کشاورزی
  • وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به عدم شفافیت در مسیر زنجیره تولید تا مصرف و دلالی نهفته در این زنجیره، گفت: این مساله اجحاف در حق مصرف کننده می شود و ایجاد نگرانی برای تولیدکننده را در پی دارد.