دهک  | dehak
اجرای الگوی کشت Archives | دهک | dehak
  • اجرای الگوی کشت، حلقه مفقوده بخش کشاورزی
  • عضو کمیسیون کشاورزی گفت: کشاورزان با اجرای الگوی کشت برحسب نیاز بازار داخل و میزان صادرات به امر تولید می‌پردازند. شعار سال: عباس پاپی‌زاده عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی، با انتقاد از شرایط نگه داری محصولات کشاورزی در انبارها اظهار کرد: اگرچه اقداماتی در زمینه نگه داری محصولات در انبار، سردخانه و سیلوها صورت گرفته، […]