دهک  | dehak
اتوماسیون صنعتی Archives | دهک | dehak
  • پژوهشگران ایرانی دستگاه کنترل چاه های کشاورزی ساختند
  • پژوهشگران پارک علم و فناوری همدان موفق به طراحی و ساخت دستگاه «کشاورزیار» برای کنترل عملکرد و حفاظت از چاه های آب کشاورزی شدند. شعارسال: یکی از مجریان ساخت این دستگاه  توضیح داد: دستگاه کشاورزیار برای حفاظت، نظارت و کنترل چاه های کشاورزی بدون حضور دائم کشاورز در مزرعه ساخته شده است. به گفته «صادق […]