دهک  | dehak
اتحادیه های کشاورزی Archives | دهک | dehak
  • ۱۴هزار میلیارد تومان اعتبار برای اتحادیه و تعاونی های روستایی اختصاص یافت
  • مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران گفت: اتحادیه ها و تعاونی های روستایی برای جذب اعتبارات حدود ۱۴ هزار میلیارد تومانی اشتغال فراگیر که تا تیر ماه سال آینده وارد بنگاه های اقتصادی می شود، باید پروژه های مناسب و بازارپسند آماده کنند. شعار سال: علی اوسط هاشمی افزود: تسهیلات طرح اشتغال فراگیر در مناطق […]
  • ۱۴هزار میلیارد تومان اعتبار برای اتحادیه و تعاونی های روستایی اختصاص یافت
  • مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران گفت: اتحادیه ها و تعاونی های روستایی برای جذب اعتبارات حدود ۱۴ هزار میلیارد تومانی اشتغال فراگیر که تا تیر ماه سال آینده وارد بنگاه های اقتصادی می شود، باید پروژه های مناسب و بازارپسند آماده کنند. شعار سال: علی اوسط هاشمی افزود: تسهیلات طرح اشتغال فراگیر در مناطق […]