دهک  | dehak
اتحادیه ملی محصولات کشاورزی Archives | دهک | dehak
  • رشد صادرات کشاورزی در گردنه رکود
  • نبود سیاست مدون در حوزه صادرات، تراز منفی بخش کشاورزی را در ۹ ماه امسال رقم زد شعارسال: با نگاهی به آخرین آمار درمی‌یابیم که صادرات در پایان ۹ ماهه امسال ۳۶/۳ درصد از نظر ارزشی کاهش و واردات ۶۲/۱۸ درصد از نظر ارزشی رشد داشته است. در ابتدای دولت یازدهم افزایش واردات محصولات کشاورزی […]