دهک  | dehak

سرقت محصولات کشاورزی افزایش پیدا کرده است

حکم اشتباه یک قاضی موجب شده کشاورزان بسیاری امنیت سرمایه گذاری خود را از دست دهند؛ اشتباهی که سرمایه این کشاورزان را به تاراج برده است. ...
  • ۱
  • ۲
  • ۳
  • ۴
  • ۵
پربازدیدترین ها